Geschiedenis

Postuma Doe het Zelf is gevestigd aan de Dorpstraat 81 in Leende, in het voormalige pand van de ‘oude’ jongensschool. De jongensschool was er tot eind jaren vijftig begin jaren zestig gehuisvest. Precieze jaartallen hierover zijn niet bekend. Ook zijn er geen foto’s van de buitengevel van het pand in die tijd. Het is ook nergens bekend in welk jaartal het pand gebouwd is, zelfs niet bij de gemeente. Nadat de jongensschool uit het pand was vertrokken, is de Boerenbond in het pand gehuisvest, waarmee een begin gemaakt werd met de verkoop van agrarische en huishoudelijke producten.

De Boerenbond heeft hier ongeveer 10 jaar handel gedreven. Na deze tien jaar werden er in deze coöperatieve vereniging enkele fusies doorgevoerd, die er voor gezorgd hebben dat de winkel in beheer werd genomen door Toon Smulders, die dat op zelfstandige basis deed onder de naam; Smulders Bedrijfsgoederen winkel. Een naam die bij Leendenaren en leveranciers nog steeds bekend in de oren klinkt. Toon Smulders heeft de winkel, samen met zijn vrouw Koos, 16 jaar draaiende gehouden met een zeer breed en verder uitgebreid aanbod aan goederen ten opzichte van de winkel, zoals men die in het dorp kende toen het nog de boerenbond was.

In 1975 is Fried Postuma in loondienst getreden bij Toon Smulders, na 12 jaar in loondienst te zijn geweest heeft Fried Postuma de winkel overgenomen samen met zijn vrouw Leonie, zij zijn echter wel doorgegaan onder de naam Smulders Bedrijfsgoederen winkel. Omdat het assortiment in de winkel maar bleef groeien bouwden zij de winkel uit naar de achterkant, en na in totaal vier keer uitgebreid te hebben is de winkel zoals hij nu is, en heeft deze een totale oppervlakte van zo’n 700 m². Met der tijd is ook de naam van de winkel veranderd in Postuma Doe het Zelf.